Klachten

Wanneer jij niet tevreden bent over de zorg kun je altijd een gesprek aanvragen bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk. Het doel van gesprek met de klachtenfunctionaris de situatie te bespreken en tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris is er voor jou, en kan bemiddelen en adviseren. Mocht er vanuit dit contact geen oplossing komen dan wordt de klacht officieel in behandeling genomen door de geschillencommissie. Scheidingscoach Twente is aangesloten bij Stichting Klachtenregeling.nl hieronder staan de contactgegevens:

Contactgegevens Stichting Klachtenregeling.nl

Website: www.klachtenregeling.nl
Email: info@klachtenregeling.nl
Telefoon: 085-4858560

De klachtenprocedure staat in een overzichtelijk stroomschema weergegeven. Deze is samen met het volledige klachtenreglement van SKR in te zien via het menu onder het kopje informatie. 


Het LMZ

Naast SKR is het Landelijk Meldpunt Zorg, het LMZ ook een stichting waar een vraag neergelegd kan worden. Het LMZ geeft informatie en advies indien een client een vraag of klacht heeft over de kwaliteit van zorg. Het Landelijk Meldpunt lost geen klachten op, maar helpt clienten wel verder. Zo informeren zij clienten over de mogelijkheden de klacht op te lossen, beantwoorden zij vragen en helpen zij met praktische tips. Het Landelijk Meldpunt Zorg is onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.