Gescheiden werknemers komen vaak in de knel

door | 2 jun 22 | Algemeen, Scheiden, Scheidingscoach

In de huidige tijd van krapte op de arbeidsmarkt is zorg voor het personeel belangrijker dan ooit. Geen werkgever zit te wachten op minder presteren van hun werknemers of langdurig uitval. Een reden voor minder presteren of uitval is echtscheiding. 

Onderzoek CNV 

Uit recentelijk onderzoek van het CNV blijkt dat gescheiden werknemers vaak in de knel komen op het werk:  Bron en link onderzoek, zie onderaan artikel.

16% krijgt een burn-out nadat ze gescheiden zijn.  69% van de gescheiden werknemers ervaart het verwerken van een scheiding als een rouwproces.  Ruim een kwart was in het jaar na de scheiding minder productief op het werk. 

Geen werkgever wil dit voor haar werknemers, maar zijn vaak te laat met interveniëren. Dat komt omdat een scheiding veel verborgen leed met zich meebrengt. Een scheiding betreft intrinsieke emoties en problematiek binnen de privésferen.  Werkgevers willen helpen en geven om hun werknemers. Een scheiding is echter niet een onderwerp wat voor iedereen makkelijk bespreekbaar te maken is, toch is dit wel het advies.

Maak scheiden bespreekbaar 

Wanneer je als werkgever, leidinggevende of HR medewerker in de gaten hebt dat een werknemer zich in een scheidingssituatie bevindt, is een – het komt wel goed – opmerking niet voldoende. Onderneem actie, maak de situatie bespreekbaar. Mensen zijn zichzelf vaak niet bewust van de impact van een scheiding, wat resulteert in schade voor de gezondheid op de langere termijn. Ook het oog hebben voor de situatie werkt voor de werknemer drempelverlagend voor het kenbaar maken van de persoonlijke problemen. Werknemers spreken zich namelijk over het algemeen niet uit over hun gevoel op de werkvloer en dat moet veranderen. Vroeg of laat is uitval een logisch gevolg van de impact van een scheiding op het dagelijks leven. Scheiding gerelateerde uitval geeft aan dat de werknemer zich te lang overvraagd heeft. Wanneer er onvoldoende aandacht wordt geschonken aan hoe de werknemer en haar werkomgeving omgaat met de scheiding is terugval in verzuim geen uitzondering. Wij gunnen iedereen nieuw geluk na een heftige gebeurtenis als een scheiding, hoe mooi zou het zijn als werkgevers hierin kunnen bijdragen?

Inzet scheidingscoach 

Wanneer werknemers hun scheidingssituatie bespreekbaar maken op de werkvloer kan de werkgever hier adequaat op reageren door een preventietraject aan te bieden. Een gespecialiseerd traject wat de werknemer op tijd de nodige bijstand en handvaten geeft, en haar zo goed mogelijk om leert gaan met de scheiding.

Scheidingscoach Twente biedt dergelijke hersteltrajecten aan. Aan de hand van een gratis oriënterend gesprek wordt er onderbouwd advies gegeven aangaande wat de werknemer nodig heeft. Het mogelijk te volgen traject zal na afstemming met de werkgever op korte termijn ingezet kunnen worden. Trajecten zijn in te zetten ter preventie en aan werknemers die reeds ziek zijn gemeld.

Scheidingscoach Twente biedt psychosociale hulp aan op individueel niveau. De inzet helpt langdurig- en terugkerend verzuim te reduceren. Scheidingscoach Twente richt zich op het leren omgaan met de scheiding, verwerken van negatieve ervaringen en het bouwen aan- en onderhouden van de ouderrelatie. Het belang van het kind is altijd het uitgangspunt..

Neem bij vragen of een kennismaking contact op via: 06 21283778 of info@scheidingscoachtwente.nl

Lees hieronder meer over de cijfers uit het onderzoek van het CNV 

https://www.cnv.nl/nieuws/cnv-onderzoek-gescheiden-werknemer-vaak-in-knel/?fbclid=IwAR3JRhTqoYFTw8KGdFIm_WG8XDhS4iDU1OkgWPp7fDCbtUarMwf-8fU3oh8